Nonkozakkenkoor
optreden in Leuven

Welkom

Geacht gehoor wij stellen ons voor, wij zijn ........

Het Non Kozakkenkoor is een mannenkoor geworteld in Lent, gemeente Nijmegen. Het koor is op 6 september 1986 opgericht door een groep "Lentse" vrienden.

Door de jaren heen is het nonkozakkenkoor gegroeid van 15 naar 74 leden afkomstig uit de hele regio, maar de vriendschappelijke onderlinge band is nog steeds één van de wezenskenmerken van het koor.

De naam Non Kozakkenkoor is destijds met een knipoog gekozen en hoewel het koor ook wel een aantal Slavische liederen zingt, heeft het verder een breed en voor het grootste deel meerstemmig repertoire. In het menu staat een verwijzing naar het repertoire aangegeven.

Het koor heeft als hoofddoel de beoefening van de zangkunst, waarbij ontspanning en prestatie hand in hand dienen te gaan. Onder leiding van de dirigent van het eerste uur Peter Rohde, en met pianobegeleiding van Maarten Baneke, wordt elke tweede, vierde en in voorkomend geval vijfde donderdag van de maand (zomer- en kerstvakantie uitgezonderd) met veel enthousiasme gereperteerd in onze "thuishaven" restaurant Zijdewinde. De repetities beginnen steevast met een intro en eindigen met een extro die zijn geschreven en gecomponeerd door onze oudpianist zaliger, Ernst Ham.

Het Non Kozakkenkoor streeft er naar een aantal malen per jaar op te treden, waarbij een optreden in een verzorgingshuis of andere sociale instelling in het voorjaar en de deelname aan het tradionele Kerstconcert in Lent vaste programmapunten zijn.

Beschermvrouwe van het koor is mevr. Liesbeth Tuijnman, voormalig burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Behalve de 74 leden, de dirigent en pianist niet meegerekend, kent het koor nog een klein aantal buitengewone leden, dit zijn oud zangers die bij het koor betrokken willen blijven.

Voor het lidmaatschap van het Non Kozakkenkoor wordt men uitgenodigd.