Non Kozakkenkoor

 

Home

Het Non Kozakkenkoor is een mannenkoor geworteld in Lent, gemeente Nijmegen. Het koor is op 6 september 1986 opgericht door een groep “Lentse” vrienden.

Door de jaren heen is het Non kozakkenkoor gegroeid. Het koor bestaat nu uit 50 leden afkomstig uit de hele regio, maar de vriendschappelijke onderlinge band is nog steeds één van de wezenskenmerken van het koor.

De naam Non Kozakkenkoor is destijds met een knipoog gekozen en hoewel het koor ook wel een aantal Slavische liederen zing,, heeft het verder een breed en voor het grootste deel meerstemmig repertoire. 

Het Non Kozakkenkoor streeft er naar een aantal malen per jaar op te treden, waarbij een optreden in een verzorgingshuis of andere sociale instelling in het voorjaar een vaste programmapunt is.

Wilt u graag lid worden of informatie van het Non-Kozakkenkoor? Meldt u zich dan via het contactformulier.