Non Kozakkenkoor

 

Commissies

 

Evenementencommissie 
Ton Jordense, voorzitter 

Ad Gerrits, secretaris

Henk Postema, penningmeester

Rein Olders

Ronald de Groot 

Ton Kurvers


Muziekcommissie
Cor de Beijer, voorzitter

Louis Wilod Versprille, muziekmeester

Harry Huisman

Peter Rohde, dirigent en adviseur

Maarten Baneke, pianist

Paul Koreman, reserve pianist

Muziekinstallatie commissie
Harry Huisman, voorzitter

Cor de Beijer

Francis RaymakersKledingcommissie
Ben van Baal

Wally Dufour

Websitebeheer
Hans Nijhoff, websitebeheerder

Ronney De Abreu, adviseur

Wel en wee Commissie
Zuidelijk van de Waal:
vacature
Noordelijk van de Waal:
Ton Jordense